Община Габрово

Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Обява

Община Габрово набира оферти за организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица по специалността Бояджийски работи.

 

Краен срок за получаване на оферти: до 16:30 ч. на 11 април 2016 г.

 

Пълната обява може да видите – тук.

 

Техническото задание и образците на документи може да изтеглите – тук.

 

Съобщение:  В предоставения образец на „Ценово предложение“ е допусната техническа грешка. Текстът относно предложената обща цена на услугата следва да се чете: „Общата предложена цена на услугата без ДДС (крайна цена) за 14 /четиринадесет/ бр. участника е:......“